De Witte Merel | Ouders

Ouders maken mee de school

Dat is bij ons geen holle slogan. We vinden het belangrijk dat zowel de kinderen als hun ouders zich goed voelen. We vragen een zeker engagement van de ouders om hun talenten in te zetten. De ouderparticipatie vertaalt zich op allerlei niveaus, van voorleesouder, zwembadchauffeur of lid van de klusploeg, tot schoolfotograaf, graficus of bestuurslid.

Poetsen

Elk gezin komt ongeveer vijf keer per jaar de klas poetsen in het weekend. Deze poetsbeurten behoren tot het minimale engagement dat je als ouder aangaat wanneer je je kind inschrijft bij de Witte Merel.

Labo’s, werk- en projectgroepen

Labo’s bepalen de strategische en operationele doelstellingen voor onze twee scholen, én vertalen deze naar concrete acties. Met die acties gaan werk- of projectgroepen aan de slag. 

Raad van bestuur

De raad van bestuur beheert de overkoepelende vzw De Step op organisatorisch en financieel vlak. Hij bestaat uit de coördinator van de scholen en enkele leerkrachten en ouders uit de Witte Merel en de Waterval.