De Witte Merel | Onze missie en visie

Onderwijsvisie

Ik heb een idee

Ik zoek uit hoe ik het moet aanpakken
Ik durf onbekende wegen inslaan
Ik kan het creatief uitvoeren

Ik bewandel mijn weg
en kijk regelmatig terug
om mijn doel te bereiken

Samen met anderen
Vaak voor anderen
Ik ga ervoor met mijn talent
Ik ken mijn grenzen
ze bieden me een uitdaging

Want
Ik ben ik
En zo mag ik er zijn
En jij?
Jij mag er ook zijn!

Missie van de Witte Merel

Door mezelf,
samen.

Bouwend aan een solidaire samenleving, creëert De Step een lerende leefomgeving. Gezinnen, leerkrachten en buurt maken er samen brede school.

Met échte ervaringen ontplooien we onze talenten. We kleuren zelf in, soms binnen, soms buiten de lijntjes. Iedereen is welkom, wordt gezien en doet mee.

We zijn groot in kleinschaligheid en nemen duurzaamheid als uitdaging. Hiervoor engageren we ons, dichtbij onszelf, samen met anderen.

Diversiteit is ons uitgangspunt

Iedereen is uniek. Dat is het uitgangspunt bij het vormgeven van onze organisatie en het inrichten van ons onderwijs. Dat idee versterkt onze scholen: allemaal anders zijn betekent een verrijking voor iedereen.

Duurzaamheid is onze uitdaging

Wat we doen, doen we weloverwogen, met de bedoeling tot oplossingen te komen die duurzaam zijn en lang meegaan. Dat is de uitdaging bij het vormgeven van onze organisatie en inrichten van ons onderwijs.

Ondernemend zijn is onze passie

Het is ons ultieme doel om weerbare en breed ontwikkelde kinderen te laten uitstromen en uitvliegen. Onze kinderen kunnen, met hun eigen talenten, actief deelnemen aan de samenleving.