De Witte Merel | Ervaringsgericht onderwijs

Wat is ervaringsgericht onderwijs?

Kinderen beleven de wereld op een unieke manier. Iedere dag ontdekken ze nieuwe dingen. Op onze school geven we deze ervaringen een plaats in de klas. We gaan dus samen met de kinderen op ontdekkingstocht: we onderzoeken hoe de dingen in elkaar zitten, wisselen gedachten uit en steken de handen uit de mouwen. We vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen en bouwen zo kennis op. Dat is ervaringsgericht onderwijs.

Waarom werken we ervaringsgericht?

Als kinderen merken dat de leerkracht aandacht heeft voor hun leefwereld:
  • zijn ze meer geboeid door de leerstof;
  • onthouden ze de leerstof beter en passen ze die beter toe;
  • en, niet onbelangrijk, voelen kinderen zich goed in hun vel.

Met andere woorden

  • Doorleefde kennis die ertoe doet, gecombineerd met broodnodige theorie (maaltafels blijven nu eenmaal maaltafels).
  •  Aandacht voor denken en weten, maar ook voor voelen, bewegen, ontwerpen, experimenteren. Kortom: ervaren.
  • Een gemoedelijke en warme leefomgeving.
  • De kinderen leren van de leerkracht én van elkaar.
  • Onze school is een kleine gemeenschap waar iedereen iedereen kent.
  • Voelt iemand zich toch niet goed? De drempel om iemand aan te spreken voor hulp ligt laag.

Wil dat zeggen dat de lat bij ons laag ligt? Integendeel! Wij verwachten veel van onze kinderen. Het verschil zit hem in de aanpak.

Onze schoolafspraken

Zorg voor jezelf
Zorg voor de anderen
Zorg voor je omgeving

Wat na de basisschool?

We vangen wel eens op dat er een bepaalde bezorgdheid leeft. Namelijk: krijgen kinderen op de Witte Merel de leerstof die ze nodig hebben om probleemloos door te stromen naar het middelbaar onderwijs?

We kunnen je meteen geruststellen: het niveau van onderwijs in de Witte Merel wijkt niet af van dat van een ‘klassieke’ school. Het getuigschrift dat een kind ontvangt op het einde, is hetzelfde. We zijn een gesubsidieerde school en zijn dus verplicht om de eindtermen te behalen die opgevolgd worden door de overheid. Verder werken we ook samen met het CLB.

Uiteindelijk is het vooral onze aanpak die grondig verschilt. Ons accent ligt op de leefwereld van het kind. We vinden het belangrijk dat zij matuur, weerbaar en mondig hun weg vinden in onze steeds veranderende samenleving. Wat er gebeurt in de wereld, krijgt de nodige aandacht en zorgt voor interessante leermomenten.

Uitgevlogen Merels, hun ouders en nieuwe directie aan het woord

“In de Witte Merel heb ik geleerd hoe ik ruzies moet oplossen. Andere kinderen van mijn klas hebben dat precies nooit geleerd. We werden er met veel warmte omringd.”

Kato
Uitgevlogen Merel

“Onze kinderen leerden volop in én buiten de klas. Na hun loopbaan in een familiale en warme omgeving waren ze helemaal klaar voor de grote wereld, zelfzeker vlogen ze uit. De context was cruciaal om tot volwaardig leren te komen, want leren kan enkel als je je goed voelt. Onze kinderen werden echt ‘gezien’, de leerkrachten gingen samen met hen op weg. Ze versterkten wat al aanwezig was, zochten mee naar de weg als ze die zelf niet vonden. De Witte Merel gaf onze kinderen een tijdelijk, maar mooi nest.”

Eva
Mama van 3 uitgevlogen Merels en 1 in het nest

“Ik heb geleerd om opdrachten op een creatieve manier aan te pakken. Veel medeleerlingen zijn nu ‘jaloers’ op mijn boekbesprekingen 😊”

Juliette
Uitgevlogen Merel

“De leerlingen van De Witte Merel en De Waterval starten doorgaans bij ons als enthousiaste, zelfbewuste eerstejaars die een stevige basis hebben om aan het middelbaar te beginnen en goed zijn in zelfstandig werk en organisatie. Ze maken meestal vlot de overstap naar het secundair onderwijs, vinden snel hun plaats in een nieuwe groep en behalen mooie resultaten.”

Marleen Meyvis
Directeur KA Ekeren